Najważniejsze informacje

Ścianki mikrosfer o grubości 2-10 μm, wewnątrz zawierają kuliste pory. Specyficzna struktura ziarna wpływa na niską gęstość nasypową materiału (0,32 – 0,45 kg/dm3). Głównymi składnikami mikrosfer są: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, K2O i CaO. Biorąc pod uwagę analizę składu fazowego, dominującą jest amorficzna faza glinokrzemianowa, oraz mullit. W zakresie stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, mikrosfera spełnia wymagania bezpieczeństwa, wartość wskaźników f1 i f2 nie przekracza poziomu: f1 max ≤ 1,2 f2 max ≤ 240 Bq/kg, może zatem być stosowana jako surowiec i materiał budowlany w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, lub inwentarza żywego.

Skład chemiczny

● tlenek krzemu (​ SiO₂​ ): 57.9 ± 5.0%
● tlenek gliny (​ AL₂O₃​ ): 34.8 ± 5.0%
● tlenek żelaza (​ Fe₂O₃​ ): 1.5 ± 0.3%
● tlenek wapnia (​ CaO​ ): 1.1 ± 0.2%
● tlenek magnezu (​ MgO​ ): 1.6 ± 0.2%
● tlenek siarki (​ SO₂/SO₃​ ): 0.6 ± 0.3%
● tlenek potasu (​ K₂O​ ) + tlenek sodu (Na₂O): 1.2 ± 0.4%
● tlenek tytanu (​ TiO₂​ ): 0,8 ± 0.3%
● chlor (​ Cl​ ): 0,2 ± 0.1%

Właściwości fizyczne

● zabarwienie - białe, jasne i ciemne odcienie szarości
● masa nasypowa w suchym stanie - 400 ± 30 [kg/m³]
● masa właściwa otoczki - 2200 ± 200 [kg/m³]
● gęstość względna - 690 ± 50 [kg/m³]
● twardość w skali Mohsa - 6 ± 1
● przewodność cieplna - 0.07 ± 0.03 [W/m²K]
● kwasowość (odczyn pH) wyciągu wodnego - 7 ± 1
● temperatura topnienia - 1495 ± 10 [°C]
● temperatura mięknięcia - 1220 ± 10 [°C]
● ciśnienie wewnętrzne cząsteczek (sfer) - 0,2 ± 0,1 [bar]
● części opadające - max. 5 %
● ilość wody w suchej mikrosferze - < 0,5 %

Najistotniejsze dziedziny zastosowania mikrosfery

● architektura
● obiekty budowlane
● przemysł ceramiczny
● hutnictwo
● tworzywa sztuczne
● sektor motoryzacyjny
● budownictwo drogowe
● geoinżynieria

Przeznaczenie

Przeznaczenie

Mikrosfery są lekkim żaro- i ognioodpornym wypełniaczem materiałów kompozytowych, stosowanym przede wszystkim jako: komponent wylewek izolacyjnych (ciepłych tynków) i izolacyjnych półproduktów stosowanych w budownictwie. Są też istotnym elementem produkcji materiałów izolacji cieplnej i dźwiękowej, domieszką tworzyw sztucznych, farb, lakierów, a także ogniwem odwiertów w przemyśle wydobywczym ropy i gazu i faktorem produkcji zasypek izolacyjnych do ogrzewania wlewek stali stopowych.

Frakcje mikrosfer

Pod względem mikroskopowym , mikrosfera występuje w różnych frakcjach wielkości cząsteczek, od 10 do 100 μm.
Frakcja mikrosfery
Frakcja mikrosfery
10 μm
Frakcja mikrosfery
Frakcja mikrosfery
50 μm
Frakcja mikrosfery
Frakcja mikrosfery
100 μm

Kontakt

Zapraszamy do współpracy. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Technologia przyszłości dostępna już dziś

Główne kierunki zastosowania suchej mikrosfery:

● z tworzywami termoutwardzalnymi – mikrosfera sucha tworzy z żywicami poliestrowymi i epoksydowymi pianki o obniżonej gęstości, podwyższonej
sztywności, termoizolacyjności i odporności na ciepło i ogień przy niższych kosztach produkcji,
● z tworzywami termoplastycznymi – mikrosfera sucha, w porównaniu z typowymi wypełniaczami, takimi jak kreda, azbest czy włókno szklane daje produkty o istotnie niższej gęstości, wyższej sztywności, stabilności i większej gładkości powierzchni,
● jako komponent do mas uszczelniających i kitów chroni przed spękaniami objętościowymi i pozwala zniwelować głównie zużycie kauczuku syntetycznego częściowo go zastępując,
● jest szczególnie przydatna jako wypełniacz pianek (PCV, poliuretanów i innych), do których niezbędny jest minimalny skurcz i wysoka stabilność formy,
● jest idealnym wręcz wypełniaczem wielu pokryć powierzchniowych, przede wszystkim termoizolacyjnych i tłumiących (wylewki izolacyjne w budownictwie, izolacje zbiorników, basenów, mastiki izolująco – wygłuszających),
● doskonale wiąże się ze szkłem wodnym pod zwiększonym ciśnieniem, dlatego kompozyt ten jest powszechnie stosowany jako materiał na lekkie płyty i pokrycia
izolujące,
● domieszka mikrosfery do powszechnych materiałów wiążących umożliwia produkcję “ciepłych” lekkich tynków, lekkiego szamotu, płyt oraz kształtek izolacyjnych,
● w przemyśle drogowym mikrosfera może być stosowana jako wypełniacz mas asfaltowych.

Mikrosfera